Thola in touch

Ikhaya>Isicelo>Ukucubungula nokufakwa kwengilazi

Ukucubungula nokufakwa kwengilazi

Ungazigcina uphephile futhi uvimbele izingozi ezihlobene nokusikwa yizinto ezikuzungezile emsebenzini. ...

Ungazigcina uphephile futhi uvimbele izingozi ezihlobene nokusikwa yizinto ezikuzungezile emsebenzini. Khumbula ukuthi abasebenzi abangaphezu kwesigidi bagcina bevalelwe ezindlini zezimo eziphuthumayo minyaka yonke ngenxa yokulimala ezandleni.

Ezinye izimo zohlelo lokusebenza