Thola in touch

Ikhaya>Isicelo>Ukucindezela ukudla

Ukucindezela ukudla

Ungazigcina uphephile futhi uvimbele izingozi ezihlobene nokusikwa yizinto ezikuzungezile emsebenzini. ...

Ungazigcina uphephile futhi uvimbele izingozi ezihlobene nokusikwa yizinto ezikuzungezile emsebenzini. Khumbula ukuthi abasebenzi abangaphezu kwesigidi bagcina bevalelwe ezindlini zezimo eziphuthumayo minyaka yonke ngenxa yokulimala ezandleni.

Ezinye izimo zohlelo lokusebenza