ติดต่อเรา

หน้าแรก>ข่าว

เปลี่ยนสายการผลิตปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต

November 21, 2019

327

เพื่อลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต......

Rudong Sunny Glove Co.,Ltd ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในกระบวนการพัฒนา ยึดมั่นในแนวคิดของนวัตกรรม และแนะนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เราจึงดำเนินการเปลี่ยนแปลงสายการผลิตเป็นเวลา 10 วัน การดำเนินโครงการนี้ได้ปรับปรุงระดับอุตสาหกรรมของเราอย่างมีนัยสำคัญและสร้างผลประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจมากขึ้น