EN
หมวดหมู่ทั้งหมด

การใช้งาน

คุณอยู่ที่นี่ : หน้าแรก>การใช้งาน>ประกอบอิเล็กทรอนิกส์

ประกอบอิเล็กทรอนิกส์


เส้นด้ายไฟเบอร์แบบกระจายไฟฟ้าสถิต (ESD) ผสมกับไนลอนที่เป็นขุยน้อยเพื่อลดการสะสมของไฟฟ้าสถิตบนพื้นผิวของถุงมือเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์