ติดต่อเรา

หน้าแรก>การใช้งาน>ประกอบอิเล็กทรอนิกส์

ประกอบอิเล็กทรอนิกส์

เส้นด้ายไฟเบอร์แบบกระจายไฟฟ้าสถิต (ESD) ผสมกับไนลอนที่เป็นขุยน้อยเพื่อลดการสะสมของไฟฟ้าสถิตบนถุงมือ ...

เส้นด้ายไฟเบอร์แบบกระจายไฟฟ้าสถิต (ESD) ผสมกับไนลอนที่เป็นขุยน้อยเพื่อลดการสะสมของไฟฟ้าสถิตบนพื้นผิวของถุงมือเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

สถานการณ์การใช้งานอื่นๆ