అందుబాటులో ఉండు

హోం>అప్లికేషన్>ఆహారాన్ని నొక్కడం

ఆహారాన్ని నొక్కడం

మీరు మిమ్మల్ని మీరు సురక్షితంగా ఉంచుకోవచ్చు మరియు పనిలో మీ చుట్టుపక్కల వస్తువుల ద్వారా కత్తిరించబడటం వలన కలిగే ప్రమాదాలను నివారించవచ్చు. ...

మీరు మిమ్మల్ని మీరు సురక్షితంగా ఉంచుకోవచ్చు మరియు పనిలో మీ చుట్టుపక్కల వస్తువుల ద్వారా కత్తిరించబడటం వలన కలిగే ప్రమాదాలను నివారించవచ్చు. చేతికి గాయాలు కారణంగా ఏటా మిలియన్ల మంది కార్మికులు అత్యవసర గదులలో నిర్బంధించబడతారని గుర్తుంచుకోండి.

ఇతర అప్లికేషన్ దృశ్యాలు