ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ

ਘਰ>ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ>ਆਟੋਮੋਟਿਵ/ਮਕੈਨੀਕਲ ਉਦਯੋਗ

ਆਟੋਮੋਟਿਵ/ਮਕੈਨੀਕਲ ਉਦਯੋਗ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ....

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼