Стапи во контакт

Дома>апликација>Фотоника и полупроводник

Фотоника и полупроводник

Овие ESD ракавици се дизајнирани да работат со статички чувствителни уреди каде што треба да се избегнуваат голи раце. ...

Овие ESD ракавици се дизајнирани да работат со статички чувствителни уреди каде што треба да се избегнуваат голи раце. Проводното предиво е распоредено на секои 10 мм за да се потроши полнењето со поголема брзина.

Други сценарија за апликација