Стапи во контакт

Дома>Вести

Кога ќе ви требаат антистатички ракавици?

Може 14, 2021

198

Антистатичка ракавица се користи во антистатичка, чиста и без прашина работилничка средина која бара ракавици за работа.

Анти-статичка ракавица се користи во анти-статичко, чисто и работилиште без прашина во околината за која се потребни нараквици за работа. Носењето антистатички ракавици може да спречи прстите на операторот директно да ги допираат статички чувствителните компоненти и безбедно да го испуштат статичкиот полнеж на човечкото тело што го носи операторот. Потребно е работниците во индустријата за полупроводници, оптоелектронска индустрија, производство на полупроводници, електронско производство на цевки со слики, компании за производство на матични плочи од компјутер и фабрики за производство на мобилни телефони кога работат.

слика