ទទួលបាននៅក្នុងការប៉ះ

ទំព័រដើម>ពាក្យស្នើសុំ>អ្នកថតរូបនិងអេឡិចត្រូនិក

អ្នកថតរូបនិងអេឡិចត្រូនិក

ស្រោមដៃ ESD ទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធ្វើការជាមួយឧបករណ៍ដែលងាយនឹងប្រតិកម្មឋិតិវន្ត ដែលដៃទទេត្រូវជៀសវាង។ ...

ស្រោមដៃ ESD ទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធ្វើការជាមួយឧបករណ៍ដែលងាយនឹងប្រតិកម្មឋិតិវន្ត ដែលដៃទទេត្រូវជៀសវាង។ អំបោះ conductive ត្រូវបានដាក់ចន្លោះរៀងរាល់ 10mm ដើម្បីរំសាយបន្ទុកក្នុងអត្រាខ្ពស់ជាង។

សេណារីយ៉ូកម្មវិធីផ្សេងៗ