ទទួលបាននៅក្នុងការប៉ះ

ទំព័រដើម>ពាក្យស្នើសុំ>សន្និបាតអេឡិចត្រូនិច

សន្និបាតអេឡិចត្រូនិច

អំបោះជាតិសរសៃ ESD (Electrostatic Dissipative (ESD)) ត្រូវ​បាន​លាយ​ជាមួយ​នឹង​នីឡុង​ទាប ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ការ​បង្កើត​ឋិតិវន្ត​លើ​ស្រោមដៃ...

អំបោះជាតិសរសៃអេឡិចត្រូស្ទិកឌីសស៊ីបធីធី (ESD) ត្រូវបានលាយបញ្ចូលគ្នាជាមួយនីឡុងទាប ដើម្បីកាត់បន្ថយការបង្កើតឋិតិវន្តលើផ្ទៃស្រោមដៃសម្រាប់ដំណើរការប្រសើរឡើងក្នុងការផ្គុំគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក។

សេណារីយ៉ូកម្មវិធីផ្សេងៗ