ទទួលបាននៅក្នុងការប៉ះ

ពាក្យស្នើសុំ

ស្រោមដៃការពារការងារគឺចាំបាច់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មដែលកម្មករគ្រប់គ្រងវត្ថុមុតស្រួច ឬគ្រោះថ្នាក់។ ពួកវាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងវិស័យសំណង់ ការប្រឌិតលោហធាតុ យានយន្ត និងឧស្សាហកម្មសេវាកម្មម្ហូបអាហារ ដើម្បីផ្តល់ការការពារគ្រប់គ្រាន់ប្រឆាំងនឹងការកាត់ ការវាយដំ និងសំណឹក។

ពាក្យស្នើសុំ
ទំព័រដើម>ពាក្យស្នើសុំ

ពួក​យើង​គឺ ក្រុមហ៊ុនផលិតស្រោមដៃអាជីព និងអាចផលិតស្រោមដៃដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលប្រើក្នុងវិស័យផ្សេងៗគ្នា