დაუკავშირდა

მთავარი>განაცხადის>ფოტონიკა და ნახევარგამტარი

ფოტონიკა და ნახევარგამტარი

ეს ESD ხელთათმანები შექმნილია სტატიკური მგრძნობიარე მოწყობილობებთან მუშაობისთვის, სადაც შიშველი ხელები თავიდან უნდა იქნას აცილებული. ...

ეს ESD ხელთათმანები შექმნილია სტატიკური მგრძნობიარე მოწყობილობებთან მუშაობისთვის, სადაც შიშველი ხელები თავიდან უნდა იქნას აცილებული. გამტარი ძაფები დაშორებულია ყოველ 10 მმ-ში, რათა უფრო მაღალი სიჩქარით გააქროს მუხტი.

განაცხადის სხვა სცენარი