EN
Բոլոր բաժինները

դիմում

Դու այստեղ ես : Տուն>դիմում>Սննդի սեղմում

Սննդի սեղմում


Դուք կարող եք ձեզ անվտանգ պահել և կանխել աշխատավայրում ձեզ շրջապատող իրերի կողմից կտրվելու հետ կապված վտանգները: Հիշեք, որ ձեռքի վնասվածքների պատճառով տարեկան ավելի քան մեկ միլիոն աշխատող հայտնվում է շտապ օգնության սենյակներում: