Tau nyob rau hauv kov,

Tsev>Daim ntawv thov>Zaub mov nias

Zaub mov nias

Koj tuaj yeem ua kom koj tus kheej muaj kev nyab xeeb thiab tiv thaiv kev phom sij cuam tshuam nrog raug txiav los ntawm cov khoom nyob ib puag ncig koj tom haujlwm. ...

Koj tuaj yeem ua kom koj tus kheej muaj kev nyab xeeb thiab tiv thaiv kev phom sij cuam tshuam nrog raug txiav los ntawm cov khoom nyob ib puag ncig koj tom haujlwm. Nco ntsoov tias ntau tshaj li ib lab tus neeg ua haujlwm yuav raug kaw hauv chav xwm txheej ceev txhua xyoo vim kev raug mob ntawm tes.

Lwm daim ntawv thov scenarios