સંપર્કમાં રહેવા

હોમ>એપ્લિકેશન>ગ્લાસની પ્રક્રિયા અને સ્થાપન

ગ્લાસની પ્રક્રિયા અને સ્થાપન

તમે તમારી જાતને સુરક્ષિત રાખી શકો છો અને કામ પર તમારી આસપાસની વસ્તુઓ દ્વારા કાપવામાં આવતા જોખમોને અટકાવી શકો છો. ...

તમે તમારી જાતને સુરક્ષિત રાખી શકો છો અને કામ પર તમારી આસપાસની વસ્તુઓ દ્વારા કાપવામાં આવતા જોખમોને અટકાવી શકો છો. ધ્યાનમાં રાખો કે એક મિલિયનથી વધુ કામદારો હાથની ઇજાઓને કારણે વાર્ષિક ઇમરજન્સી રૂમમાં બંધ રહે છે.

અન્ય એપ્લિકેશન દૃશ્યો