સંપર્કમાં રહેવા

હોમ>એપ્લિકેશન>ફોટોનિક્સ અને સેમિકન્ડક્ટર

ફોટોનિક્સ અને સેમિકન્ડક્ટર

આ ESD ગ્લોવ્સ સ્ટેટિક સેન્સિટિવ ડિવાઈસ સાથે કામ કરવા માટે ડિઝાઈન કરવામાં આવ્યા છે જ્યાં ખાલી હાથ ટાળવા જોઈએ. ...

આ ESD ગ્લોવ્સ સ્ટેટિક સેન્સિટિવ ડિવાઈસ સાથે કામ કરવા માટે ડિઝાઈન કરવામાં આવ્યા છે જ્યાં ખાલી હાથ ટાળવા જોઈએ. વાહક યાર્નને દર 10 મીમીના અંતરે ઊંચા દરે ચાર્જનો નિકાલ કરવા માટે કરવામાં આવે છે.

અન્ય એપ્લિકેશન દૃશ્યો