સંપર્કમાં રહેવા

હોમ>સમાચાર

જ્યારે તમને એન્ટિ-સ્ટેટિક મોજાની જરૂર પડશે?

14 શકે છે, 2021

206

એન્ટિ-સ્ટેટિક ગ્લોવનો ઉપયોગ એન્ટિ-સ્ટેટિક, સ્વચ્છ અને ધૂળ-મુક્ત વર્કશોપ વાતાવરણમાં થાય છે જેને ચલાવવા માટે ગ્લોવ્ઝની જરૂર પડે છે.

એન્ટિ-સ્ટેટિક ગ્લોવનો ઉપયોગ એન્ટિ-સ્ટેટિક, સ્વચ્છ અને ધૂળ-મુક્ત વર્કશોપ વાતાવરણમાં થાય છે જેને ચલાવવા માટે ગ્લોવ્ઝની જરૂર હોય છે. એન્ટિ-સ્ટેટિક ગ્લોવ્સ પહેરવાથી ઑપરેટરની આંગળીઓને સ્થિર-સંવેદનશીલ ઘટકોને સીધો સ્પર્શ કરવાથી રોકી શકાય છે અને ઑપરેટર દ્વારા વહન કરવામાં આવતા માનવ શરીરના સ્થિર ચાર્જને સુરક્ષિત રીતે ડિસ્ચાર્જ કરી શકે છે. સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગ, ઓપ્ટોઈલેક્ટ્રોનિક ઉદ્યોગ, સેમિકન્ડક્ટર મેન્યુફેક્ચરિંગ, ઈલેક્ટ્રોનિક પિક્ચર ટ્યુબ મેન્યુફેક્ચરિંગ, કોમ્પ્યુટર મધરબોર્ડ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઓ અને મોબાઈલ ફોન મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટના કામદારોએ કામ કરતી વખતે પહેરવું જરૂરી છે.

છબી