સંપર્કમાં રહેવા

હોમ>એપ્લિકેશન>ઓટોમોટિવ / મિકેનિકલ ઉદ્યોગ

ઓટોમોટિવ / મિકેનિકલ ઉદ્યોગ

તમે તમારી જાતને સુરક્ષિત રાખી શકો છો અને કામ પર તમારી આસપાસની વસ્તુઓ દ્વારા કાપવા સાથે સંકળાયેલા જોખમોને અટકાવી શકો છો....

તમે તમારી જાતને સુરક્ષિત રાખી શકો છો અને કામ પર તમારી આસપાસની વસ્તુઓ દ્વારા કાપવામાં આવતા જોખમોને અટકાવી શકો છો. ધ્યાનમાં રાખો કે એક મિલિયનથી વધુ કામદારો હાથની ઇજાઓને કારણે વાર્ષિક ઇમરજન્સી રૂમમાં બંધ રહે છે.

અન્ય એપ્લિકેશન દૃશ્યો