با ما در تماس باشید

صفحه اصلی>کاربرد>صنعت خودرو / مکانیک

صنعت خودرو / مکانیک

می توانید خود را ایمن نگه دارید و از خطرات ناشی از بریده شدن توسط چیزهای اطراف خود در محل کار جلوگیری کنید ....

می توانید خود را ایمن نگه دارید و از خطرات ناشی از بریده شدن توسط چیزهای اطراف خود در محل کار جلوگیری کنید. بخاطر داشته باشید که سالانه بیش از یک میلیون کارگر به دلیل آسیب دیدگی در دست در اتاق های اورژانس محبوس می شوند.

سایر سناریوهای کاربردی