Əlaqə

Ərizə

İşçilərin kəskin və ya təhlükəli materiallarla işlədiyi sənayelərdə əməyin mühafizəsi əlcəkləri vacibdir. Onlar tikinti, metal istehsalı, avtomobil və qida xidməti sənayesində kəsiklərə, deşilmələrə və aşınmalara qarşı lazımi qorunma təmin etmək üçün geniş istifadə olunur.

Ərizə
Ana səhifə>Ərizə

Biz peşəkar əlcək istehsalçısıdır və müxtəlif sahələrdə istifadə olunan peşəkar əlcəklər istehsal edə bilir